Telefoon: +31(0)613911145     E-mail: info@bentveldenpartners.com

Leiderschap & Management

Leiderschap gaat over richting geven, inspireren en beseffen dat het belang van de groep groter is dan jouw eigen belang. In dit programma staat jouw stijl van leidinggeven centraal. Je krijgt een grondig inzicht in de effecten van jouw manier van leidinggeven en je bent na afloop van het traject in staat om de balans tussen mens- en taakgericht leiderschap effectief toe te passen in de praktijk.

Persoonlijke effectiviteit

Onze ontwikkeltrajecten zijn op jou gericht. Een verhoging van jouw groeipotentieel in je werk, je prestaties en jouw plezier. Om jezelf te ontwikkelen, moet je veranderingen doormaken. Juist door dat soort leermomenten groei je want elke verandering betekent ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat jij na het volgen van onze resultaatgerichte opleidingen in staat bent jouw rendement te verhogen.

Communicatie en samenwerken

Zuiver en transparant communiceren is van essentieel belang voor een effectieve en efficiënte samenwerking.  In organisaties waar de onderlinge samenwerking niet naar wens verloopt, is er meestal sprake van een verstoring  in de communicatie. Bentveld en Partners begeleidt jouw medewerkers in het leren reflecteren op onderlinge samenwerking en creëert hiermee bewustwording en positieve attitude.

151672225731591909

Maatwerk

Wat is de situatie in jouw onderneming en waar en bij wie wil je welke
beweging creëren? Als antwoord hierop kijken wij samen met jou naar
de visie en missie van jouw organisatie en stemmen hier concreet en
resultaatgericht de gewenste strategie op af. Stapsgewijs wordt de
(in)richting en organisatiecultuur in kaart gebracht. Gerichte leer- en
ontwikkeltrajecten zet mensen blijvend in beweging. Op die manier
creëren wij samen de meest krachtige leeromgeving en zorgen wij
voor enthousiaste en betrokken medewerkers. Met elkaar behalen
we de beste resultaten voor het individu, het team en de organisatie.