Telefoon: +31(0)613911145     E-mail: info@bentveldenpartners.com

Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van de site van Bentveld & Partners is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Bij twijfel en/of vragen hieromtrent verzoeken wij u contact op te nemen met Bentveld & Partners.

Gebruik website/schade
Bentveld & Partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op de website van Bentveld & Partners.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Bentveld & Partners en op het merkeigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Bentveld & Partners. Niets uit deze website mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij door fotokopieën, doorzenden, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bentveld & Partners, met uitzondering van delen van content via Social Media op onze webpagina’s waar die mogelijkheid wordt geboden.